Magyar

Nederlands

 

HUNGARIA CLUB 1929

AMSTERDAM

 

Home
Clubhistorie
Organisatie
Programma's
Fotoalbum
Bereikbaarheid

Links

 

De geschiedenis van de club

 

Het ontstaan

Onze club is de oudste Hongaarse vereniging in Europa die vanaf het begin zonder onderbrekingen de in Nederland wonende Hongaren bijeenbrengt. Na de eerste wereldoorlog heeft koningin Wilhelmina er voor gezorgd dat vele Hongaarse kinderen, ongeveer 30.000, bij Nederlandse gastgezinnen ondergebracht werden om aan te sterken van de vele ontberingen tijdens en na de eerste wereldoorlog. Veel van deze kinderen zijn na verloop van tijd teruggegaan naar Hongarije maar velen zijn hier gebleven en hebben Nederland als hun nieuwe vaderland aangenomen. Zij hebben toen in 1929 de club opgericht.

 

Vezetőség az 50-es években: Gál Gyula, Palcsik Endre és Tóth LajosTussen 1929-1956

In deze periode zijn grote feestavonden georganiseerd in Hotel American en ook wel in het Amstel Hotel, waarbij de burgemeester en vele prominenten Amsterdammers tot de genodigden behoorden. Na 1945 is het aantal feestavonden teruggelopen en er is wel getracht om met dansavonden het clubleven weer aan te wakkeren.

 

Tussen 1956-1999

De vluchtelingen van 1956 zijn in grote getalen tot de club toegetreden en het bestuur werd hierdoor uitgebreid met jongeren., o.a. de heren Gaál en Kaczander. Na een relatief korte periode is het voorzitterschap overgedragen aan József Darázsdi. Aan hem is te danken dat het clubleven opnieuw in positieve zin veranderde en weer opbloeide. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Hongaarse cultuur bewaard is gebleven. Er is onder zijn leiding een volksdans-groep opgericht waarmee door het gehele land is opgetreden. Ook werd er een Hongaarse kookcursus gegeven en niet te vergeten de gezellige kaartavonden die door vele leden als prettig werden ervaren. De vereniging heeft van de gemeente Amsterdam, door bemiddeling van koningin Juliana, voor een jaarlijkse huur van één gulden een eigen clublokaal gekregen in de Prinsenhofsteeg (Het Leeuwenpoortje) in Amsterdam. Daar werden alle clubactiviteiten gezamenlijk met de Poolse vluchtelingen gehouden. Helaas na 30 fijne jaren moesten we het clubgebouw verlaten en waren we genoodzaakt een andere locatie te gaan zoeken. Dat is toen in Amsterdam West gelukt. Deze locatie werd slechts alleen voor de clubavonden gebruikt. De jaarlijkse herdenking van de nationale feestdag van 15 maart, werd voortaan in het HEM-hotel gevierd. Helaas is de heer Darázsdi na een langdurige ziekte in 1999 overleden en dat was een groot verlies voor de Hongaarse gemeenschap zowel in Nederland als in vele Europese landen waar hij een intens contact mee had.

 

Vanaf 1999Vezetőség ma: Kántás Pál, Hoeks Györky Zsuzsa és Berkó József

József Berkó, die al vele jaren de functie van penningmeester bekleedde, heeft zich toen met grote inspanning ingezet om het voortbestaan van de club te behouden. Pál Kántás is daarna door de leden gekozen om het voorzitterschap op zich te nemen. Beide heren hebben voor hun bijzondere inzet en werk in maart 2008 een onderscheiding gekregen van de Republiek Hongarije; het Zilverenkruis. Marica Woltring, die, waarschijnlijk door haar Hongaarse wortels de club op allerlei manieren ondersteund, is in 2007 tot erelid van de HungariaClub 1929 benoemd.

Sinds 2004 houden wij onze clubavonden in een nieuwe locatie, het Buurthuis De Evenaar in Amsterdam Noord. Het bestuur is uitgebreid met Zsuzsa Hoeks-Györky, die de functie van secretaris vervult. Daarnaast heeft zij een Hongaarse zaterdagschool opgericht onder de paraplu van de Hungaria Club 1929. Het ledental van de club is in 2008 aanzienlijk toegenomen. Binnenkort zal het 80-jarige jubileum gevierd worden en zodoende is onze club tot heden ten dage een bloeiende vereniging en wij hopen dat de zich in Nederland gevestigde Hongaarse jongeren onze club weten te vinden en ook aan de activiteiten deel willen nemen en de voortgang van de club verder zullen dragen en ondersteunen.

József Berkó is na 40 jaar als penningmeester van de Hungaria club, op de jaarlijkse ledenvergadering van 13 november 2010 afgetreden. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Hongaarse Ambassade, Hongaarse Federatie, graaf Festetics, klubleden en vrienden is József Berkó door de voorzittter bedankt voor zijn vele jaren werk voor de klub. Op de ledenvergadering is János Limp gekozen tot nieuwe penningmeester.

Op het hongaarse feest in 2010 Pal Kantas overhandigt de eretitel aan graaf Dénes Festetics ( zomer 2015). Hij is vanaf die tijd honorair consul, generaal erelid van de Hungariaclub1929.

Onze bijeenkomsten zijn voor iedereen open die naar de Hongaarse cultuur interesse heeft!
U kunt ook zonder lidmaatschap aan onze bijeenkomsten deelnemen tegen betaling van het
entree van 10,- euro.
  

 

 
|Home| |Clubhistorie| |Organisatie| |Programma's| |Fotoalbum| |Bereikbaarheid| |Links|

 
     

Webdesign: Matisz Ilona